Om Malungshem
Nyheter

 

 

         
Malungshem - lite historik

Malungshem bildades som en kommunal stiftelse år 1947 för att råda bot på efterkrigstidens bostadsbrist. I dagsläget är Malungshem ett kommunalägt aktiebolag som förvaltar ca 1000 bostäder över hela Malung-Sälens kommun. 

Information om verksamheten

Malungshem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Malung-Sälens kommun. Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av bostäder och lokaler i kommunen. Bolaget bedriver sin verksamhet i Malung-Sälens kommun och syftet med verksamheten är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Malungshem AB är också 50% delägare i Sälencentrum HB. Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av Gallerian, Sälencentrum samt uthyrning sporthallen, Sälenhallen.

Malungshems affärsidé

Att erbjuda varje kund den service, komfort och standard som efterfrågas genom att aktivt utveckla Malungshems förvaltning och fastigheter.

Malungshems vision

Det självklara hyresalternativet i lugn och trygg miljö. Att vara västerdalarnas mest attraktiva hyresvärd. 

Malungshem AB  I  Besöksadress Kringlan 12  I  Postadress Box 115  I  782 23 Malung  I  Telefon växel 0280-182 70  I  Bostadsförmedling 0280-182 71  I  E-post
malungshem@malung.se
 I  Störningsjour 070-380 01 12  I  Jour kvällar och helger Malung 0280-182 80 Lima-Sälen 023-200 38  I 

Öppettider måndagar 08.00-18.00 tisdagar-torsdagar 08.00-14.00 fredagar 08.00-12.00