Frågor A - Ö

A

Adressändring

För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst 5 arbetsdagar) före flytt. Flyttanmälan skall göras till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se) eller ringa 020-979899. Det lägenhetsnummer som du skall uppge är Lantmäteriets lägenhetsnummer bestående av 4 siffror (se trapphus eller kontrakt). Har lägenheten en egen specifik adress (ej trapphus) ska detta nummer ej behövas fyllas i.

Andrahandsuthyrning

Hyresgästen får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan Malungshem AB godkännande,se 39-40 §§ i Hyreslagen.  För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs särskilda skäl t.ex. studier, tillfälligt arbete på annan ort eller dyl. Ansökan görs hos bostadsförmedlingen hos Malungshem AB. Blankett för ansökan.

Autogiro

Vill ni använda autogiro så kan ni höra av er till Malungshem för att få blankett för detta eller hämta här på sidan. Autogiroblankett.

Avfallshantering

Alla våra lägenheter måste sopsortera och fraktioner för brännbart (svart/grå kärl) och komposterbart (brunt kärl) finns i er närhet. Om ni inte har ett sophus i ert kvarter skall övriga sopor sorteras och lämnas till återvinningsstation eller återvinningscentral (www.vamas.se).

B

Badkar/Dusch

Det som finns i lägenheten vid tillträde är det som kommer att finnas. Endast vid särskilda skäl sätts badkar in. Vid rörelsehinder kan badkar bytas mot dusch om möjlighet finns.

Badpooler

Om man vill ha en badpool på uteplatsen så måste man skriva ett avtal med hyresvärden där hyresgästen tar på sig allt ansvar. I annat fall så är det inte tillåtet att ha badpool.

Balkonger

Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongen. Blomlådor skall hängas på insidan av balkongen om man bor högre upp än en ½-trappa, så att de inte riskerar att falla ner. Grillning är endast tillåtet med elgrill.

Bankgiro

Malungshem AB har nu Bankgiro 5948-4477, kom ihåg att ange det OCR nr. som står på hyresavin. Har ni inget OCR nr. måste ni ange avsändare och då använda Bankgiro 5436-4203.

Barnvagnar

Barnvagnar får inte förvaras i trapphus då de utgör ett hinder vid eventuell utrymning av fastigheten. I händelse av brand eller dylikt måste räddningstjänst samt ambulanspersonal ha fri passage i trapphuset.

Besiktning

Uppsägning av lägenheten skall alltid ske skriftligt. Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader (vid dödsfall 1 kalendermånad). När uppsägningen är gjord kan en förbesiktning behövas för att undersöka eventuella skador/skick. Förbesiktning kan hyresgästen själv beställa eller i vissa fall kan hyresvärden bestämma en tid med hyresgästen. En slutbesiktning skall sedan beställas av hyresgästen senast 1 vecka före avflytt. Då skall lägenheten vara städad och urplockad.

Brandvarnare

Brandvarnare skall finnas i samtliga lägenheter. Det åligger hyresgästen att kolla batteriet med jämna mellanrum och byta detta när det behövs. Brandvarnaren skall alltid sitta kvar när man flyttar.

Bredband

Samtliga bostadsområden – med undantag av ett par ytterområden – är fiberanslutna. En box är installerad i lägenheten med uttag för internet, TV och telefoni. För att kunna använda tjänsterna krävs att man har ett abonnemang hos en eller flera leverantörer. Kurbit är kommunikationsoperatör i Malung-Sälen från november 2023. Besök deras hemsida malung.stadsnatsportalen.se för att se priser och erbjudanden.

Nätverkskabeln tillhör Malungshem och ska vara kvar i lägenheten vid utflytt.

D

Dusch

Draperistång till duschplatsen ingår som standard. Hyresgästen får själv ombesörja inköp av duschsarg till golvet. 

Dörrar

Hyresgästerna får plocka undan innerdörrarna i sin lägenhet och förvara dem så att de inte skadas eller förstörs.

Dörröga

Vill man ha dörröga kan man köpa själv eller låta Malungshem ordna med detta och debitera hyresgästen. Malungshem monterar in ögat även om du själv köper det.

E

E-faktura

Med e-faktura får du hyresavin elektroniskt direkt till din internetbank varje månad. Du anmäler att du vill ha e-faktura i din internetbank.

El

Hushållsel ingår vanligtvis inte i din hyra. Skulle den ingå så framgår det av ditt kontrakt. Vid inflyttning rapporterar Malungshem in dig som kund till Dalakraft. Skulle utflyttande och inflyttande hyresgäster komma överens om annat bytesdatum, måste ni själva rapportera detta till elbolaget. Vill du byta elleverantör har du möjlighet att göra det själv. Du kan jämföra elpriser på www.elpriskollen.se eller www.elskling.se

Element

I de flesta bostäder finns det element med termostat. För att få ut maximalt med värme ska elementen vara varma upptill och kallare längre ner. Tänk på att inte täcka för elementen med tjocka gardiner eller möbler. Ibland behöver elementen luftas.

F

Felanmälan

Hyresgästen ringer Malungshems felanmälan helgfria vardagar mellan kl 9.00 – 11.00, tel 0280-182 73. Felanmälan kan också göras via hemsidan,

www.malungshem.se/felanmälan

Vid akuta fel kvällar och helger – gällande Yttermalung, Öje, Malung och Malungsfors – ringer man jouren på tel. 0280-182 80. Boende i Lima, Transtrand, Sälen, Sörsjön och Rörbäcksnäs ringer SOS alarm på tel. 023-200 38.

Med akuta felanmälningar menar man fel gällande grundläggande funktioner i lägenheten såsom vattenläckage, avloppsstopp i lägenhetens enda toalett, huvudsäkringar etc.

Finns det risk för att fastigheten kan ta skada av ett fel som uppkommit, ska beredskapen omedelbart kontaktas.

Enligt hyreslagen har du som hyresgäst ansvar för att vårda och sköta din lägenhet. I det ansvaret ingår bl.a att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta säkringar och lampor samt rengöra filtret i köksfläkten.

Fest

Om du ska ha fest, så tänk på att du har grannar att ta hänsyn till. Meddela gärna dina grannar i förväg och tänk på att både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror. Störs du av grannens festande rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din granne. Om du fortfarande störs kontaktar du Malungshem på dagtid och störningsjouren 070-380 01 12 kvällar, nätter och helger.

Flyttstädning

När du flyttar från din bostad ska den vara noggrant städad enligt ”Malungshems checklista för städning”. Om bostaden inte är ordentligt städad kan du bli tvungen att betala för den städning som Malungshem måste göra.

Om du inte städar själv måste du se till att någon annan gör det åt dig. Du kan exempelvis köpa städning från privata företag. För sådan städning kan du få skattereduktion.

Fläktar

Fläkten ovanför spisen är en viktig del i din lägenhets ventilationssystem. Rengör filtret i fläktkåpan en gång i månaden eller oftare vid behov. Diska filtret i vanligt diskmedel eller i diskmaskin. Se även till att ventilen i badrummet är rengjord.

Fåglar

Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongen eller på gården. Spillningen skräpar ner och fågelmaten kan dra till sig råttor.

Förråd

Vi rekommenderar att du inte förvarar stöldbegärlig egendom i förrådet. Om du förvarar stöldbegärlig egendom i förrådet rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag och försäkrar egendomen.

Brandfarlig, explosiv eller på annat sätt farlig egendom som kan ge allvarliga konsekvenser får inte förvaras i förrådet.

Malungshem ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vi avråder dig från att förvara egendom direkt på golvet eftersom den då riskerar att bli skadad vid eventuellt vattenläckage eller andra skador.

Du som har ett kallförråd tänk på att inte förvara textilier eller andra ömtåliga föremål där.

I källargångar och allmänna utrymmen får inte möbler, kartonger, leksaker, cyklar etc. förvaras pga. brandrisk.

G

Garage

I bostadsområdet Fällen, Kullan, Haga och Storbygärdet finns garageplatser att hyra.

Grillning

Bäst är att använda bostadsområdets allmänna ytor, minst 6 meter från husfasaden. Se till att röken från grillen inte irriterar omgivningen eller att den förorsakar brand. Det är absolut förbjudet att grilla med kolgrill på balkong eller i markplan med indragen altan, då detta medför en stor brandfara! Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkong eller altan.

Gräsklippning

Du som har en inhägnad uteplats med staket eller häck/buskar ansvarar för skötsel av denna. Gräsklippare och övriga trädgårdsredskap finns att låna i trädgårdsförråd på ditt bostadsområde. Lägenhets- eller tvättstugenyckeln passar. För mer information kontakta Malungshem.

H

Halkolycka

Hyresgäst som råkar ut för halkolycka eller liknande vänder sig till sitt försäkringsbolag och anmäler händelsen. Hyresgästens försäkringsbolag handlägger ärendet.

Hemförsäkring

Malungshem täcker bara skador på själva byggnaden – inte dina personliga ägodelar. Därför är en hemförsäkring ett bra skydd för hyresgästen.

En hemförsäkring kan täcka delar av kostnaderna om en hyresgäst råkar ut för exempelvis:

Stöld, inbrott och skadegörelse.

Brand eller explosion

Skador på hushållsmaskiner.

Översvämning.

Hyresgästen måste dock själv stå för självrisken.

Hissar

I några av våra bostadsområden finns hiss. Om fel uppstår, kontakta Malungshems jour 0280-182 80.

Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur i lägenheten, men de får inte orsaka besvär för dina grannar. Det är viktigt att tänka på att andra människor kan vara rädda för eller allergiska mot t.ex. hundar och katter. Detta måste ni som djurägare ta hänsyn till. Låt därför inte djuren springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller lekplatser. Rasta inte din hund inne i bostadsområdet och se till att din katt inte uträttar sina behov i barnens sandlådor. Vi ser det som självklart att djurägaren tar upp bajset om olyckan skulle vara framme.

Hyra

Hela hyran betalas i förskott och ska vara Malungshem tillhanda senast den sista vardagen i varje månad.

Vid inflytt mitt i en månad ska hyran betalas innan man får nycklarna till bostaden/lokalen.

I

Inflyttning i lägenhet

Hyresgästen har rätt att flytta in kl 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar inflyttningsdagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton sker inflyttning nästa vardag.

Internet

Samtliga bostadsområden – med undantag för ett par ytterområden – är fiberanslutna. En box är installerad i lägenheten med uttag för internet, TV och telefoni. För att kunna använda tjänsterna krävs att man har ett abonnemang hos en eller flera leverantörer. Kurbit är kommunikationsoperatör i Malung-Sälen. Besök deras hemsida malung.stadsnatsportalen.se för att se priser och erbjudanden.

Nätverkskabeln tillhör Malungshem och ska vara kvar i lägenheten vid utflytt!

L

Lägenhetsbyte

Om du vill byta din lägenhet och själv har hittat en bytespartner så måste bytet godkännas av oss på Malungshem. Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. Du kan byta mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad. Dina möjligheter att byta till dig en annan bostad är också begränsade när det finns andra lediga bostäder som du kan hyra utan att behöva byta.

Är flera lägenheter inblandade i bytet ska byteskedjan vara obruten, det vill säga att inblandade parter flyttar in i respektive lägenhet.

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har ”beaktansvärda skäl”. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att Malungshem ska godkänna bytet fordras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött tidigare boende.

När du har hittat en bytespartner som du kommit överens med, tar du kontakt med Uthyrningen. För att underlätta vår handläggning vill vi att du lämnar följande uppgifter redan vid första kontakten: bytesdatum, adress för byteslägenheten, bytespartnerns namn och hyresvärd.

Efter att vi fått in byteshandlingarna behandlar vi din ansökan. Mer om byte kan du läsa i 35 § Hyreslagen.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret finns angivet på hyresavtalets första sida. Vid kontakt med ex. Kurbit för beställning av ex. tv, telefon och data anges lägenhetsnumret utan nollor, ex 301.

Vid adressändring anges det av Lantmäteriet beslutade lägenhetsnumret, fyra siffror. Det finns angett på ditt hyresavtal i en ruta ” Nr i lägenhetsregister”.

Lägenhet med egen ingång har inget Lantmäterinummer, utan kan ange 1001.

M

Markiser

Markiser ingår inte i din bostad. Önskar du själv köpa markiser måste du först höra med Malungshem om du får sätta upp sådana. Finns det markiser i din bostad när du flyttar in är det hyresgästen innan som lämnat dem. Du som hyresgäst ansvarar då själv för markiserna och för deras underhåll.

Mopeder

Tänk på din omgivning och kör därför försiktigt och låt gångstråken vara fria från trafik. Parkera din moped/motorcykel på skyltade p-platser utomhus eller i garagen. De får inte förvaras i källaren eller i trapphuset.

Motorvärmare / Bilplatser / Carport / Garage

I vissa bostadsområden måste man hyra en parkeringsplats om man har bil p.g.a. att det inte finns några fria parkeringsplatser. Besöksplatser får endast nyttjas av besökare och bilen måste flyttas inom 24 timmar.

Parkeringsplatserna hyrs ut till Malungshems hyresgäster, kontakta Malungshems Uthyrning så berättar vi vilka platser som är lediga.

Uppsägningstiden är minst 3 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med 12 månader. All uppsägning sker via Uthyrningen och ska vara skriftlig. Hyresgästen ska alltid hålla luckan låst samt alltid dra ut sladden ur uttaget när den inte är kopplad till bilen.

Om motorvärmaren inte fungerar kontrollera säkringen (som ska vara uppvickad) för att fungera.

All ev. felanmälan görs direkt till Malungshems felanmälan.

Motorvärmare funktionsbeskrivning >>

Målning

Om hyresgästen själv utför arbetet är det viktigt att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Inga extrema färger får väljas, då kan man bli ersättningsskyldig när man flyttar ut. Rådgör gärna med Malungshem innan arbetet påbörjas.

Underhåll av badrum svarar Malungshem AB för.

N

Nycklar

Till varje lägenhet hör 3 st nycklar. Vid stora lägenheter kan man få 4 st. Behöver hyresgästen fler nycklar måste man beställa hos Malungshem.

Hyresgästen ska vid avflyttning lämna samtliga lägenhetsnycklar åter till Malungshem.

Vid borttappade nycklar måste låsbyte göras och detta debiteras hyresgästen.

O

Ohyra/Skadedjur

Om du har fått ohyra/skadedjur i din lägenhet ska du omedelbart kontakta Malungshem som därefter kontaktar saneringsföretaget Anticimex.

P

Persienner

Persienner ingår ej i lägenhetens utrustning. Finns det persienner i din bostad när du flyttar in, är det hyresgästen innan som lämnat dem. Du ansvarar då själv för persiennerna och för dess underhåll.

 

R

Rökning

I alla gemensamma lokaler som entréer, trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor, samlingslokaler och garage är det helt rökfritt. Det är alltså inte tillåtet att röka där andra människor också har rätt att vara.

I din egen bostad bestämmer du själv hur du vill göra. Det är tillåtet att röka på balkonger och uteplatser, men tänk på att tobaksrök kan upplevas som störande och besvärande av dina grannar. Visa därför alltid hänsyn.

Om du som hyresgäst ska flytta ur din lägenhet och har rökt inne, kan det behövas en extra tvätt och en så kallad patentering. Detta medför en merkostnad för dig. Nikotinet sätter sig i väggarna, inredningen får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering.

Du som hyresgäst faktureras separat efter utfört arbete och kostnaden beror på bostadens storlek, antal rum som renoveras och hur mycket nikotin som måste tas bort.

S

Snöröjning

För oss är det viktigt att hyresgästerna känner sig trygga även utanför sin bostad. Snöröjning och sandning har därför hög prioritet för oss. Vi samarbetar med Malung-Sälens kommun som snöröjer i vissa kvarter.

Studsmattor

Vi tillåter att studsmattor ställs upp på uteplatsen under förutsättning att man som hyresgäst skriver på en överenskommelse om att man ansvarar för samtliga sak- och personskador som kan uppkomma i samband med användandet.

I avtalet står även att studsmattan ska placeras så att grannar och övriga personer som vistas inom området inte störs. Om det inkommer klagomål om störningar ska studsmatta tas bort direkt så att störningarna upphör.

Störning

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende hos Malungshem. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, så som ljud från TV-apparater och småbarn som låter. Men ibland kan det blir för mycket ljud. Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om detta inte hjälper ska du kontakta Malungshem. Efter kontorstid, på kvällar och helger kontaktar du ”Störningsjouren” på tel. 070-380 01 12.

Vi vill att du ska trivas i din bostad, så tveka inte att höra av dig.

T

Tidigare inflyttning

Eventuellt tidigare inflyttning är alltid en överenskommelse mellan den gamla och den nya hyresgästen och påverkar inte avtalet med Malungshem AB.

Vid tidigare inflyttning tar du själv över ansvaret för att kontrollera att städningen av bostaden är godkänd. Om ytterligare städning behövs får du själv stå för arbete och kostnader. Kontraktsinnehavaren är ansvarig för bostaden till dess att kontraktet löpt ut.

Tapetsering

Ska du tapetsera om själv i din bostad är det viktigt att arbetet utförs fackmannamässigt – det vill säga lika bra som om en fackman skulle ha gjort det. Inga extrema färger och mönster får väljas, då kan man bli ersättningsskyldig när man flyttar ut. Rådgör gärna med Malungshem innan arbetet påbörjas.

Det är viktigt med ett bra underarbete. Det är grunden för ett lyckat och fackmannamässigt resultat.

Gamla tapetskarvar slipas ned och spacklas så att de inte syns igenom den nya tapeten.

Gamla tapeter som sitter löst måste avlägsnas och därefter måste ytan spacklas.

Då får du en jämn och slät yta, vilket är kravet vid fackmannamässigt utfört underarbete inför omtapetsering.

Gällande själva tapetseringen, läs de instruktioner som står på tapetrullarna, samt följ butikens råd.

Tillval

Diskmaskin och tvättmaskin kan fås som tillval mot en extra kostnad, där det är möjligt att installera.

TV

Sappa är Malungshems leverantör av kabel-TV. Här hittar du en kanallista för TV-utbudet.

Sappas kanalutbud >>

Tvättstugor

Tvättstugor finns i de flesta större bostadsområden. Den kan ligga i husets källare eller i en separat byggnad. I vissa tvättstugor finns bokningssystem med taggsystem och i andra en bokningstavla som man skriver upp sig på. Viktigt att man skriver namn och lägenhetsnummer.

I vissa kvarter måste man ha egen tvättmaskin i bostaden eller få som tillval av Malungshem mot en kostnad.

Translate »