In- och utflyttning

Inflyttning

När ni ska flytta in är det vardagar som gäller som gäller som inflyttningsdag. Skulle inflyttningsdagen enligt kontraktet bli på en helgdag eller röd dag är det nästkommande vardag efter kl 12.00 som gäller som inflyttningsdag!

Nycklar

Om möjligt vill vi att man hämtar nycklar under kontorets öppettider. Kommer man på jourtid (kvällar efter kl. 16.00 samt helger) så kommer en avgift på 1000:- att debiteras.

Flyttanmälan

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen, som lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.

Kom ihåg att du som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand inte ska ange c/o i din flyttanmälan. Du måste se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Utflyttning

Uppsägning av hyresavtal

Ett hyresavtal för bostadslägenhet sägs upp med 3 hela kalendermånaders uppsägningstid.(Exp. Om man säger upp lägenheten den 4 januari så blir uppsägningen till den 30 april.) Uppsägningen ska lämnas skriftligen till hyresvärden. Här hittar ni en uppsägningsblankett som ni kan skriva ut. Uppsägningsblankett.

Lägenhetsvisning

När lägenheten är uppsagd är hyresgästen skyldig att visa den för dem som får erbjudande om att hyra den.

Lämna lägenheten

När hyrestiden löpt ut ska hyresgästen senast påfallande dag lämna lägenheten och senast kl 12.00 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den.

Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det istället ske nästa vardag.

Translate »