Säkerhet & Brand

Malungshem arbetar aktivt med brandsäkerheten i fastigheterna. Här kan du finna information från Brandskyddsföreningen. Vi rekomenderar alla hyresgäster att ta del av denna information så vi tillsammans kan förebygga brand i hemmet.

Trygghetsjour

När du bor hos Malungshem försöker vi som hyresvärd skapa möjligheter till gemenskap och trivsel. Men ställer samtidigt krav på dig som hyresgäst. Det är viktigt att du visar hänsyn till dina grannar, men att du även som hyresgäst känner dig trygg i ditt boende.

Trygghetsjouren har kommit till för att hjälpa boende som känner sig störda. Vid en störning skall du uppge vem du är samt vem som stör, dessa uppgifter kommer endast till kännedom för Malungshem AB. Mot den störande hyresgästen förblir du anonym.

Vid störning ring vår störningsjour tel. +46 (0)70-380 01 12

Vad är störande?

Vad som är störande uppfattas naturligtvis olika. Ett normalt familjeliv med normala vanor är naturligtvis inte något som betraktas som störande.

Att beskriva störningar i generella ordalag är mycket svårt, men exempel på sådant som kan vara besvärande är:

  • hög volym på stereon
  • ihållande hundskall
  • oväsen i lägenheter och trapphus
  • Badpool och studsmatta

 

Då det förekommit olyckor i samband med pooler och studsmattor samt att ansvarsförhållanden är oklara får ej sådana ställas ut utan Malungshems medgivande. Var vänlig kontakta Malungshem för ytterligare information.

Grillning på balkong

Det är absolut förbjudet att kolgrilla på balkong eller i markplan med indragen altan då detta medför en stor brandfara och stora risker för våra hyresgäster. All grillning måste göras på gården och minst 6 meter från fasaden.

Translate »