Om Malungshem

Malungshem bildades som en kommunal stiftelse år 1947 för att råda bot på efterkrigstidens bostadsbrist. I dagsläget är Malungshem ett kommunalägt aktiebolag som förvaltar ca 1000 bostäder över hela Malung-Sälens kommun.

Information om verksamheten

Malungshem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Malung-Sälens kommun. Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av bostäder och lokaler i kommunen. Bolaget bedriver sin verksamhet i Malung-Sälens kommun och syftet med verksamheten är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Malungshem AB är också 50% delägare i Sälen Centrum HB. Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av Gallerian, Sälen Centrum samt uthyrning av sporthallen, Sälenhallen.

Malungshems affärsidé

Att erbjuda varje kund den service, komfort och standard som efterfrågas, genom att aktivt utveckla Malungshems förvaltning och fastigheter.

Malungshems vision

Det självklara hyresalternativet i lugn och trygg miljö. Att vara Västerdalarnas mest attraktiva hyresvärd.

Translate »